Wednesday, April 1, 2009

HMT329 Analisis Kontrastif-Laporan Perjalanan ke Gurney

Pada 22 Mac 2009, pelajar yang mengambil kursus HMT329 telah berkumpul di pintu depan Universiti Sains Malaysia pada pukul 8.00 pagi. Perkara ini kerana kami yang mengambil kursus HMT 329 ini mengadakan satu aktiviti iaitu pengembaraan ke Gurney. Namun, pengembaraan kami menaiki bas Milan ke KOMTAR sebelum meneruskan perjalanan ke Padang Kota, kemudian berhenti di Jeti untuk menaiki bas ke Gurney. Objektif pengembaraan ini adalah mengambil perhatian tentang kegunaan bahasa Melayu dengan tepat atau tidak semasa perjalanan ini.

Dalam perjalanan ini, kami telah mengetahui banyak papan tanda dan poster juga mempunyai kesilapan penggunaan kata sendi nama di dan awalan di-. Perkara ini kerana kedua-dua kata atau awalan ini sentiasa silap digunakan antara satu sama lain. Awalan di- boleh didefinisi sebagai awalan yang digabungkan dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja ayat pasif bagi ayat-ayat yang subjek asalnya terdiri daripada pelaku orang ketiga. Awalan di- sebagai pembentuk kata kerja pasif mempunyai hanya satu bentuk, iaitu di- dan awalan ini dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja dan kata nama yang seperti dalam ayat ini Surat itu ditulis oleh adik saya. Berdasarkan ayat ini, awalan di perlu digabungkan dengan kata dasar yang mengikutinya (Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa, dan Abdul Hamid Mahmood, 2006: 168-170).

Seterusnya, kesilapan penggunaan awalan di- seperti di larang, di hadapan, dan sebagainya dalam contoh ayat-ayat di bawah. Berdasarkan contoh ini, kami mendapati bahawa kesilapan penggunaan awalan di- telah berlaku kerana afiks di- ditulis terpisah daripada kata kerja atau frasa kerja yang mengikutinya yang seperti kata sendi nama di yang digunakan dalam contoh-contoh ini. Berdasarkan contoh-contoh ini, kata sendi nama di ini tidak sesuai digunakan kerana kata sendi namaa ini digunakan untuk menunjukkan tempat. Oleh itu, awalan di- patut digunakan untuk membentuk kata kerja ayat pasif bagi ayat-ayat yang subjek asalnya terdiri daripada pelaku orang ketiga dalam contoh-contoh ini. Dengan itu, awalan di- patut ditulis dengan menggabungkan kata dasar golongan kata kerja dalam contoh-contoh ini seperti dilarang, dihadapan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat kesalahan ejaan digunakan dalam contoh ayat-ayat di bawah seperti basikel. Contoh kesilapan penggunaan awalan di- ini didapati daripada ayat-ayat di bawah, iaitu:

1) Di-larang meletak basikel2 di-hadapan gudang ini.

2) Di larang masuk jika tiada kebenaran.

Selain itu, kata sendi nama di berfungsi dalam adverba tempat yang berdiri sebelum kata nama tempat dan kata nama konkrit, dan tidak boleh berdiri sebelum kata nama manusia (Asmah Hj. Omar, 1993: 184-185). Kata sendi nama di ini juga dikenali sebagai kata sendi nama yang digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dalam buku Tatabahawa Dewan. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Kata sendi nama di ini tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa, atau zaman. Contohnya: Ibunya bekarja di sekolah itu. Contoh ini menunjukkan kegunaan kata sendi nama di yang betul kerana kata sendi nama di perlu dieja terpisah daripada kata nama tempat iaitu sekolah itu (Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa, dan Abdul Hamid Mahmood, 2006: 252-253). Namun, berdasarkan pengamatan kami sepanjang perjalanan ke Gurney, terdapat banyak kesalahan penggunaan di pada papan tanda dan sebagainya.

Dengan itu, contoh yang kesilapan penggunaan kata sendi nama di adalah disebelah, dikalangan dan sebagainya. Berdasarkan contoh-contoh ini, kami mengenal pasti kesilapan penggunaan kata sendi nama di berlaku kerana kata sendi nama di ditulis dengan menggabungkan kata nama atau frasa nama yang mengikutinya yang seperti awalan di-. Sebenarnya, kata sendi nama di ini patut ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya seperti di sebelah, di kalangan dan sebaginya. Contoh kesilapan penggunaan kata preposisi di ini didapati daripada contoh-contoh di bawah, iaitu:

1) Perhentian bas ini telah ditempatkan semula ke tapak disebelah Gudang 8, 150 meter dari sini.

2) Menjadi yang pertama dikalangan......

Selain itu, saya Koh Siew Kin yang orang Cina dengan menggunakan bahasa Melayu semasa saya bertanya soalan dalam kedai-kedai di pusat Gurney. Pada masa itu, kebanyakan pekedai Cina juga berasa terkejut semasa saya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Selain itu, mereka menjawab soalan saya juga agak-agak dengan mencampur bahasa Inggeris.

Ahli Kumpulan:

Naseebah (4)

Koh Siew Kin (7)

Friday, February 6, 2009

HMT 329: Cara Menyebut Gong Xi Fa Chai

Gung Hi Fat Choi ( Hakka)
Gong Xi Fa Chai ( Mandarin)
Gung Hei Fat Choi (Kantonis)

Thursday, February 5, 2009

HMT329: Perbandingan Posisi Konsep Milik

1.0 Pendahuluan
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, punya beerti mempunyai iaitu ada, memiliki, dan kepunyaan iaitu sesuatu yang dimiliki, hak, milik (2002: 1072). Milik pula beerti kepunyaan, hak (2002: 89). Maka, konsep milik juga disebut sebagai konsep punya. Esei ini membincangkan perbezaan konsep ‘milik atau punya’ dalam bahasa Melayu baku, dialek Utara, dialek Hakka dan dialek Mandarin. Dialek Utara yang dituturkan oleh Azri dan dialek Hakka serta bahasa Mandarin yang dituturkan oleh Koh Siew Kin. Kami juga berasal dari negeri Perak. Tujuan esei ini adalah untuk melihat perbezaan konsep milik terumatanya dari segi struktur ayat antara kedua-dua dialek tersebut dan bahasa Mandarin. Selain itu, konsep milik juga disebut sebagai konsep punya, genetif dan posesif.

2.0 Analisis Data
Perbezaan penggunaan konsep milik ini dapat dilihat berdasarkan contoh-contoh di bawah.

Contoh 1:
Tu tiket hang (Dialek Utara)
itu tiket awak (Terjemahan)
Tiket itu kepunyaan awak (Bahasa Melayu baku)

tei kai hei yea dei fui (Dialek Hakka)
Itu ialah awak tiket (Terjemahan)
Tiket itu kepunyaan awak. (Bahasa Melayu baku)

Je shi ni de pie (Bahasa Mandarin)
Itu ialah awak tiket (Terjemahan)
Tiket itu kepunyaan awak. (Bahasa Melayu baku)Contoh 2:
Dia ada banyak ang pau. (Dialek Utara)
Dia mempunyai ang pau yang banyak. (Bahasa Melayu baku)

Ki you hai do hang pao. (Dialek Hakka)
Dia ada banyak ang pau. (Terjemahan)
Dia mempunyai ang pau yang banyak. (Bahasa Melayu baku)

Ta you hao do hang pao. (Bahasa Mandarin)
Dia ada sangat banyak ang pau. (Terjemahan)
Dia mempunyai ang pau yang banyak. (Bahasa Melayu baku)


Dalam esei ini, kami memberikan dua contoh dengan menggunakan bahasa Melayu baku, dialek Utara, dialek Hakka dan bahasa Mandarin untuk membandingkan posisi konsep milik dengan struktur ayat yang berlainan.

Berdasarkan data-data di atas, kami mendapati bahawa terdapat perbezaan penggunaan kata untuk menunjukkan konsep milik keempat-empat bahasa atau dialek ini. Dalam contoh pertama, terdapat penggunaan konsep milik dalam dialek Hakka dan bahasa Mandarin. Perkara ini ditunjukkan melalui ayat ‘tei kai hei yea dei fui (dialek Hakka)’ dan ayat ‘Je shi ni de pie (bahasa Mandarin)’. Dalam kedua-dua ayat ini, terdapat penanda konsep milik yang diwakili oleh kata ‘dei’ dan kata ‘de’. Manakala, perkara ini berlainan dalam dialek Utara kerana dialek ini tidak menggunakan kata “punya” sebagai penanda konsep milik yang seperti dalam ayat ini ‘Tu tiket hang’. Dalam contoh kedua, tidak mendapat penggunaan konsep milik dalam keempat bahasa atau dialek ini. Perkara ini ditunjukkan melalui ayat ‘Dia ada banyak ang pau (dialek Utara)’, ‘tei kai hei yea dei fui (dialek Hakka)’ dan ayat ‘Je shi ni de pie (bahasa Mandarin)’. Dalam ayat-ayat ini, tidak mendapat penanda konsep milik yang seperti dalam contoh pertama walaupun kedua-dua contoh ini juga menunjukkan sesuatu benda kepada seseorang tetapi hanya contoh pertama menggunakan konsep milik. Perkara ini kerana struktur ayat dan situasi berbeza dalam keempat-empat bahasa atau dialek ini.

Selain itu, kajian ini juga mendapat perbezaan struktur ayat antara keempat-empat bahasa atau dialek ini. Struktur ayat dalam bahasa Mandarin dengan dialek Hakka adalah sama tetapi berlainan dengan stuktur ayat dalam bahasa Melayu baku dengan dialek Utara. Dalam ayat bahasa Mandarin dan dialek Hakka, unsur keterangan diletak pada bahagian hadapan ayat tetapi perkara ini berlainan dalam bahasa Melayu baku dan dialek Utara iaitu unsur keterangan pada bahagian belakang ayat.

3.0 Kesimpulan
Selepas analisis dijalankan, kami telah mendapati bahawa perbezaan dan persamaan penggunaan konsep milik dalam bahasa Melayu baku, dialek Utara, dialek Hakka dan bahasa Mandarin. Perkara ini boleh dilihat dari segi struktur ayat dalam keempat-empat bahasa atau dialek ini. Selain itu, dialek Hakka dan bahasa Mandarin tidak mematuhi hukum D-M jika dibandingkan dengan dialek Utara yang mematuhi hukum D-M seperti dalam bahasa Melayu baku.

Perbincangan:
7, Koh Siew Kin
14, Norazri bin Ismail

Monday, February 2, 2009

HMT 329: Meet Uncle HusseinLagu Untukmu

Tiada bintang

Dapat menerangkan hati yang telah dicelah

Bagaiku lumpuh tak mampu berdiri

Aku tetap begini

Takkan berubah kerna aku tetap aku

Dan lalu rindumu bukanlah aku


Bahagia kau dan fikiranmu

Berbeza

Kau dan juga aku

Dua hati yang tak mungkin bersatu


Apakah aku

Hanya boneka yang sering engkau mainkan

Yang dikawal oleh jari-jarimu

Ku punya hati dan perasaan pernahkah engkau fikirkan

Cukup cukup oh cukuplah


Tak faham tak faham

Tak dapat ku faham

Melayan sikapmu perawan

Berbeza-berbeza

Kau dan aku berbeza
Kita memang tak serupa

Bebaskan bebaskan

Kunci dilepaskan

Kita tidak sehaluan

Cukuplah sudahlah
Sampai di sini saja

Hubungan kita berdua

Pada pendapat saya, lirik lagu " lagu untukmu" ini yang menyampai perasaan kepada pendengar. Penyanyi ingin membangkitkan perasaan dan pengalaman pendengar-pendengar. Penyanyi cuba menerangkan perasaan cinta tetapi terpaksa berpisah kepada pendengar melalui lirik lagu ini. Perasaan 'pahit dan masam' ini sebenarnya dimiliki oleh perempuan. Oleh itu, penjiwaan lagu ini berbeza kerana dinyanyi oleh lelaki.

Friday, January 16, 2009

HMT329:Perbandingan Hubungan Perkataan dengan Makna

HMT329:Perbandingan Hubungan Perkataan dengan Makna
Perbandingan Hubungan Perkataan dengan Makna Tajuk : Perbandingan Hubungan Perkataan dengan Makna untuk berita Bernama berbahasa Mandarin dan berbahasa Melayu [Analisis Kontrastif Semantik]
1.0 Pendahuluan
Esei ini akan membandingkan persamaan dan perbezaan antara hubungan perkataan dengan makna untuk berita Bernama bahasa Mandarin dan berita Bernama bahasa Melayu. Saya akan mengkaji dari aspek sinonim intrabahasa dan interbahasa.Data yang dibuat perbandingan dalam bahasa itu sendiri contohnya dalam bahasa Mandarin itu sendiri merupakan intrabahasa. Manakala, data yang dibandingkan dengan bahasa lain merupakan interbahasa. Sinonim dapat didefinisikan sebagai dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama dalam sesuatu bahasa [ Kamus Linguistik, 1997: halaman 204 ].
2.0 Tujuan
Tugasan ini akan menganalisis kesinoniman kata nama yang wujud di dalam rencana tersebut akan disenaraikan dan diberi definisi secara harfiah. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara perkataan tersebut dengan makna kamus dengan makna yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan rencana tersebut. Di sini, persamaan dan perbezaan pengunaan perkataan dapat dikenalpasti dan dianalisis pada bahagian dapatan dan analisis
3.0 Kaedah
Kaedah yang digunakan oleh kami dalam kajian ini ialah kaedah korpus. Saya hanya mengkaji kata nama sahaja dalam kedua-dua bahasa ini. Dalam kata nama tersebut, saya hanya memfokuskan penggunaan ’datuk’ dan ‘na_du’(拿督) dalam kedua-dua bahasa ini.
4.0 Dapatan dan Analisis kajian
Aspek makna yang dikaji oleh saya ialah sinonim. Sinonim ialah perkataan yang sama erti atau maknanya. Sinonim mempunyai perkaitan yang cukup rapat antara kata dengan makna. Sinonim ialah kata yg sama atau hampir sama maknanya dgn kata lain, kata seerti; kata yang bersinonim mempunyai kata-kata yg sama atau hampir sama maknanya. (Kamus Dewan Edisi Keempat). Sinonim ialah perkataan seerti atau kata yang mempunyai sama maksud (Wikipedia, 18 Jan 2009). Pernyataan ini disokong oleh F.R.Palmer (1989:97) dalam buku Semantik: Sinonim ialah set perkataan yang mempunyai makna yang sama iaitu perkataan-perkataan itu seerti atau bersinonim di antara satu sama lain. Kata nama ‘datuk’ dalam bahasa Melayu dengan kata nama ‘na_du’ (拿督) dalam bahasa Mandarin mempunyai makna yang sama iaitu bersinonim antara satu sama lain. Kata nama ‘na_du’ (拿督) adalah nama gelaran. Nama gelaran ini digunakan kepada orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam bahasa Mandarin. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, kata nama 'datuk' ini bermakna bapa kepada ayah atau ibu seseorang, hantu sesuatu tempat, berhala atau dewa(kepada orang Cina yang mempunyai kepercayaan tertentu) dan gelaran kehormat kepada orang yang berpangkat atau bermartabat tinggi (yang biasanya menjadi pembesar negeri) serta geralan kehormat di Malaysia yang dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada orang yang telah dianugerahi pingat tertentu( sebagai penghargaan terhadap jasa atau khidmatnya kepada negara). yang mempunyai makna yang agak sama dengan kata nama ‘datuk’ dalam bahasa Melayu. oleh itu, kedua-dua kata ini mempunyai makna yang sama iaitu geralan kehormat yang seperti dalam contoh-contoh di bawah. contohnya:
1) Anggota Majlis Tertinggi (MT) Umno Datuk Mustapa Mohamad berkata...(bahasa Melayu)
巫统最高理事拿督慕斯达法说(Goh_dong_zui_gao_li_shi na_du_mo_se_da_fa shuo)....(bahasa Mandarin)
Dalam contoh di atas, kata 'datuk' dan kata 'na_du' mempunyai makna yang sama seperti nama gelaran yang boleh bertukar guna dalam kedua-dua bahasa itu.
5.0 Penutup
Secara kesimpulannya, kata nama ‘na_du’ (拿督) dalam bahasa Mandarin adalah bersinonim dengan kata nama ‘datuk’ dalam bahasa Melayu. Penggantian ini adalah kesesuaian penggunaan dalam kedua-dua bahasa itu.
6.0 Rujukan:
Kamus Dewan Edisi Keempat. 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
R.F.Palmer. 1989. Semantik (Penterjemah: Abdullah Hassan) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tatabahasa Dewan. 2006. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

7.0 Lampiran
Sokongan Pengundi Terhadap BN semakin Bertambah
KUALA TERENGGANU, 15 Jan (Bernama) -- Barisan Nasional (BN) yakin perubahan sokongan lebih positif pengundi kepada calon parti itu dalam pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu akan kekal sehingga hari pengundian Sabtu ini.Anggota Majlis Tertinggi (MT) Umno Datuk Mustapa Mohamad berkata berbeza semasa peringkat awal kempen yang menyaksikan parti pembangkang lebih dominan, peningkatan sokongan terhadap BN semakin jelas sejak kebelakangan ini hasil usaha jentera BN yang sudah berkampung di sini sejak awal lagi."Memang peringkat awal agak sukar dan kita hadapi cabaran sengit tetapi sehari dua ini nampak ada peningkatan," katanya kepada pemberita selepas melawat Pasar Tani Padang Hiliran di sini hari ini.Mustapa, yang juga Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, berkata jentera BN yang menjalankan kempen dari rumah ke rumah juga mendapat reaksi yang baik daripada pengundi termasuk di kawasan PAS."Bila masuk ke kubu mereka pun, 'mood' mereka lebih mesra, tidak ada ketegangan berlaku. Kita bersyukur kerana semua yang terlibat, dari BN dan juga pembangkang amat bertanggungjawab semasa berkempen," katanya.Pilihan raya kecil itu diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Razali Ismail daripada BN pada 28 Nov lalu.Ia melibatkan pertandingan antara Datuk Wan Ahmad Farid Wan Salleh daripada BN, Mohd Abdul Wahid Endut daripada PAS dan calon Bebas, Azharudin Mamat.
http://www.bernama.com/bernama/v5/bm/newspolitic.php?id=383843


瓜登选民对国阵候选人的支持已越来越明显

(瓜拉登嘉楼15日马新社讯)国阵有信心瓜登选民对该党候选人的大力支持将能维持到本周六投票日。

巫统最高理事拿督慕斯达法说,这和竞选活动刚开始的阶段有别,当时反对党看来更占优势,不过在过去几天 对国阵候选人的支持已经越来越明显,这是国阵竞选机制的努力成果 。

他说,国阵的竞选机制很早就在这里驻扎。

他是今日在这里的巴东希里兰巡视农民市场后对记者这么说。

也是农业与农基工业部长的慕斯达法说,国阵竞选机制沿户拜访选民的活动已经取得很好的反应,包括在一些回教党的堡垒区。

他说:“我们连回教党堡垒区也进入,他们的‘情绪’还好,并没有发生任何紧张的事故,我们要感谢上苍,因为国阵和反对党的助选人员都很负责任。”
VL vL

Gua_deng xuan_min dui guo_zhen hou_xuan_ren de ji_chi yi yui lai yui ming xian.

(gua_la_deng_ja_lou se_mou_jin ma_sien_se xun) guo_zhen you xing_xin gua_deng xuan_min dui kai_dang_hou_xuan_ren de lit ji_chi jiang neng wui chi dao beng_zhou_liew tou_piao_jin.

Goh_dong_zui_gao_li_shi na_du_mo_se_da_fa shuo, zhe he jing xuan huo_dong kang kai hei de jai dong you bon, dang_shi fan_dui_dang kan lai geng zhan yu_se, bu ko ji koh qu ji_tian dui guo_zhen hou_xuan_ren de ji_chi yi ying yui lai yui ming xian, zhe shi guo_zhen jing_xuan_ji_jing de lu lit chen_ko.

Ta shuo, guo_xuan de jing_xuan_ji_jing hen zao jiu zai zhe_li zhu za.

Ta shi jin_ri zai zhe_li de ba_dong_si_li_lan xun shi nong_min shi_chang hou dui ji_zhe zhei mo shuo.

Ye shi nong_ye yu nong_ji_gong_ye bu_zhang de mo_se_da_fa shuo, guo_zhen jing_xuan_ji_jing yang hu bai fong xuan_min de huo_dong yi jin che dei hen hao de fan_ying, bao kuo zai yi xie hui_jiao_dang de bao_lei_qu.

Ta shuo:wo_men len hui_jiao_dang bao_lei_qu ye jin ru, ta_men de ‘qin_xu’ hai hao, ping mei you fa se ren he jing jong de shi_ku, wo_men yao gan xie shang_cang, yin wui guo_zhen he fan_dui_dang de zhu_xuan_ren_yuan du hen fu ze ren.
http://mandarin.bernama.com/v2/updatenews.php?id=38392

Tuesday, January 13, 2009